5 Simple Statements About Oikeusaputoimisto Explained

Julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.;

It is possible to personalize your cookie preferences right here. Allow or disable the next types and preserve your variety.

Permit or Disable Cookies In case you disable this cookie, we will not be in the position to help save your Choices. Consequently anytime you take a look at this Web page you need to allow or disable cookies again.

The critical cookies are important for the Secure and correct Procedure of our Internet site plus the registration process.

Noin 75 % suomalaisista on oikeutettuja saamaan maksutonta oikeusapua kokonaan tai ainakin osittain valtion varoista. Oikeusapulaskurilla voit tarkistaa, olisitko oikeutettu maksuttomaan oikeusapuun.

This website page includes private written content out there just for registered members. Please log in or make a new account to obtain the non-public articles.

Edellä tarkoitetuissa asioissa julkinen oikeusavustaja voi kuitenkin tarvittaessa antaa oikeudellisia neuvoja ja laatia tarvittavia asiakirjoja.

Oikeusaputoimistojen palveluksessa olevat lakimiehet eli julkiset oikeusavustajat antavat julkiseen oikeusapuun oikeutetuille oikeudellista neuvontaa sekä hoitavat toimeksiantoja tuomioistuimissa.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Soi­ta oi­keus­a­pu­toi­mis­toon

Euroopan ihmisoikeussopimuksen six. artiklan mukaan valtiolla on rikosasioissa velvollisuus antaa rikoksesta syytetylle oikeusapua, jos syytetty ei itse pysty maksamaan saamastaan oikeusavusta ja oikeudenmukaisuus näin vaatii.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Soi­ta oi­keus­a­pu­toi­mis­toon

Some webpages of the Web page can be found just for registered customers. Develop an account now and gain access to limited webpages of the Web-site as well as their content material.

Säh­köi­set asioin­ti­pal­ve­lut Asia­kas­oh­je ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Lakimiehen palvelut ovat maksullisia, mutta jos tulosi ovat pienet tai keskisuuret, voit saada ilmaista tai osittain korvattavaa oikeudellista apua valtion oikeusaputoimistosta.

The services of a lawyer are subject matter to some cost, but In case your money is very low or typical, you could be eligible without spending a dime or partially reimbursed authorized aid from the general public Authorized Help Office (oikeusaputoimisto).

Rikoksen asianomistaja voi saada asianajajan avukseen oikeuteen myös tuloistaan riippumatta. Vaihtoehtoja on kolme:

Säh­köi­set asioin­ti­pal­ve­lut read more Asia­kas­oh­je ko­ro­na­ti­lan­tees­sa

Oikeusapulain tarkoittamaa julkista oikeusapua voi saada periaatteessa kaikissa oikeudellisissa asioissa, esimerkiksi oikeudenkäyntiasioissa ja asiakirjojen laadinnassa.

Pakolaiset ja turvapaikanhakijat voivat hakea apua ja neuvontaa oikeudellisissa kysymyksissä muun muassa Pakolaisneuvonta ry:stä tai oikeusaputoimistoista.

Your browser isn’t supported any longer. Update it to get the finest YouTube expertise and our latest characteristics. Learn more

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja.

Privacy Overview This Web page utilizes cookies to make sure that we will supply you with the most effective user knowledge possible. Cookie data is saved within your browser and performs capabilities like recognising you when you come to our Web-site and aiding our workforce to know which sections of the web site you discover most intriguing and handy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *